Servicii sociale

Centrul de zi Caleidoscop

Persoana de contact:
1. Tudorache Elena Miruna – Preşedinte U.C.O.S.
Tel.: 0745036007
Email: ucos@ucos.ro
2. Badi Blanka – Psihopedagog Principal
Tel.: 0799812569

DATE CONTACT

Aleea Streiu 8, Sibiu 557260
07499812569
Program de funţionare:
Luni-Joi 7:30 – 16:00
Vineri 7:30-13:30


Centrul promovează incluziunea socială şi participarea activă a copiilor cu elemente din spectrul autist la viaţa familială şi a comunităţii din care fac parte, respectând unicitatea fiecăruia, potenţialul, abilităţile şi libertatea de a alege, militeayă pentru atingerea nivelului maxim posibil de independenţă.
Misiune:
  • Îmbunătăţirea vieţii copiilor cu autism şi a familiilor lor, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor
  • Desfăşurarea unor programe de intervenţie timpurie şi structurarea experienţelor de învăţare care susţin dezvoltarea socială, emoţională, fizică şi cognitivă a copiilor
  • Organizarea de activităţi de sprijin, consiliere şi educare a părinţilor-reprezentanţilor legali
  • garantarea si contribuţia la respectarea drepturilor copiilor şi familiilor lor din România
Scop:
  • Desfăşurarea de activităţii de lobby şi advocacy pentru drepturile copiilor şi familiei – legislaţie, servicii sociale, educaţie, sănătate
  • Funizarea de servicii sociale în favoarea copiilor în dificultate şi a familiilor lor cu scopul integrării sociale şi şcolare şi creşterea calităţii vieţii lor
  • Prevenţia în situaţiile de risc social.
 
Valori:
  • Relaţia cu partenerii, comunitatea, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale; credibilitate, transparenţă, eficienţă, accesibilitate

SERVICII OFERITE

Terapii şi intervenţii oferite:

1. Integrare senzoriala
Intervenția terapeutică în aria de integrare senzorială ajută copilul - prin activități de stimulare structurate - să preia/ să moduleze/ să discrimineze și să folosească eficient informațiile senzoriale  pentru a atinge potențialul maxim in conștientizarea propriului corp, dezvoltarea senzo-motrică și îmbunătățirea relației cu mediul extern. Acestea sunt condiții primordiale pentru dezvoltarea capacității de adaptare, reducerea comportamentelor autostimulative și creșterea gradului de autonomie
 
2. Logopedie
Terapia logopedica presupune dezvoltarea limbajului si a vocabularului, corectarea sunetelor  dezvoltarea abilităţilor de comunicare a nevoilor, dorinţelor, sentimentelor sau trăirilor.
 
3. Kinetoterapie
Intervenţiile de asistenţă socială oferă informaţii despre drepturile familiei şi copilului, consiliere familială, organizează grupuri educaţionale pentru părinţi
 
4. Intervenţia psihopedagogica
Terapia logopedică presupune dezvoltarea limbajului şi a vocabularului, corectarea sunetelor  dezvoltarea abilităţilor de comunicare a nevoilor, dorinţelor, sentimentelor sau trăirilor.
 
5. Ergoterapie
Terapia utilizază pictura, modelaj, colaj,  prin care copiii sunt valorizati ca indivizi si ajutati sa isi dezvolte increderea in sine, abilitatile sociale, de relaţionare şi comunicare, sa îşi exprime gândurile, atitudinile si sentimentele.
 
6. Terapie prin masaj şi aromaterapia
Terapia asigură relaxarea, creşterea capacităţii de concentrare, corectarea posturii, creşterea mobilitătii articulare, formarea percepţiei corecte asupra propriului corp.
 
7. Activităţi de predare în grup de copii
Intervenţia facilitarea incluziunii şcolare şi sociale prin: dezvoltarea comportamentelor prosociale; dezvoltarea cooperării şi comunicării în cadrul grupului; dezvoltarea capacităţii de identificare a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; învăţarea în situaţii de grup.
 
8. Psihoterapie de grup pentru copii
 Intervenţia facilitarea incluziunii şcolare şi sociale prin: dezvoltarea comportamentelor prosociale; dezvoltarea cooperării şi comunicării în cadrul grupului; dezvoltarea capacităţii de identificare a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; învaţarea în situaţii de grup.
 
9. Activitati recreative si de socializare
Intervenţia are ca rol menţinerea echilibrului psihic şi fizic necesar dezvoltării optime a copiilor.
 
10. Sprijin pentru familie
Consiliere psihologică/ educaţională, psihoterapie şi activităţi de dezvoltare personală, individual şi/sau în grup.
 
11. Şcoala părinţilor
Nevoia de a constitui din familie un co-partener înterapia copilului se exprimă în workshopuri şi seminarii pentru părinţii fiind sprijin pentru abordarea relaţiei cu proprii copii, explicarea a ceea ce presupune diagnosticul şi care sunt modalităţile adecvate de intervenţie.
 
12. Asistenţă socială
Intervenţiile de asistenţă socială oferă informaţii despre drepturile familiei şi copilului, consiliere familială, organizează grupuri educaţionale pentru părinţi
 
Echipa multidisciplinară:
2 psihologi
4 psihopedagogi
2 logopezi
1 maseur
1 asistent social
 
Documente necesare pentru înscriere:
- Cerere scrisă de admitere în Centru;
- Documentele de identificare ale copilului-copiilor şi reprezenanţilor legali;
- Documentele care atestă un diagnostic de spectru autist şi/sau certificatul de încadrare într-un grad de handicap;UNDE SE AFLĂ

Album foto

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate