Servicii sociale

Cantina Municipiului Sibiu

Șef Centru: Hageanu Mihaela Aurelia

DATE CONTACT

Sibiu, Calea Gușteriței, nr. 22
0369/454430, 0799812568
PROGRAM DE LUCRU
Servirea mesei se face de luni pană vinerI în intervalul orar 11.30 -14.30. Vinerea beneficiarii primesc pachet cu alimente pentru sâmbătă și duminică


Cantina Municipiului Sibi este fără personalitate juridică, se află în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Sibiu.
Cantina Municipiului Sibiu se află în subordinea directorului executiv al Direcției de Asistență socială Sibiu, este coordonată de un șef centru.
Cantina Municipiului Sibiu prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite
Pot beneficia de servicii oferite de Cantina Municipiului sibiu următoarele categorii de persoane:
 • copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionării;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii şi bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.
 Solicitarea pentru acordarea serviciilor oferite de Cantina Municipiului Sibiu se depune la Biroul Venit Minim Garantat din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu, Personalul de specialitate din cadrul serviciului mai sus menționat instrumentează dosarul și întocmește referatul pentru emiterea dispoziției de acordare a serviciilor.

LEGISLAȚIE

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 9  Standardele minime de calitate pentru cantina socială.

SERVICII OFERITE

Cantina Municipiului Sibiu asigură :

 • prepararea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, mesei și pachete cu alimente pentru un număr maxim de 200 beneficiari/zi, în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale. porțiile de hrană neconsumate la prânz de beneficiarii Cantinei Municipiului Sibiuse pot preda, în baza unui proces verbal de predare primire Centrului Adăpostul de Noapte, spre a fi distribuite la cină beneficiarikor acestui centru.
 • aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei, cu produse agroalimentare de bază, la prețurile la care acestea au fost achiziționate
 •  transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de atribuirea hranei la domiciliu
 • pregătirea și distribuirea hranei în centre mobile pentru situații deosebite.UNDE SE AFLĂ

Album foto

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate