Servicii sociale

Centru de zi pentru copii de vârstă școlară

DATE CONTACT

Sibiu, str. Oțelarilor, nr. 48
0369/420.190
Program de funţionare:
Luni- Vineri 9:00 – 17:00

Program de activități:
Luni- Vineri 12:00 – 16:00


Centrul de zi are ca misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, capacitatea fiind de 30 de copiii de vârstă școlară aflati în risc de sărăcie și excluziune socială .
Beneficiarii serviciilor Centrului de zi sunt:
 • copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 • copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegrati în familie;
 • copiii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 • copiii din familii monoparentale;
 • copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate;
 • copiii cu un grad ridicat de abandon şcolar;
 • copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
 • părinţii ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 • copii ai căror părinti sunt privați de libertate;
 • copiii proveniți din familii numeroase şi cu venituri insuficiente;
 • copiii din familii cu probleme de sănătate.
 
Echipa multidisciplinară:
- 1 șef de centru
- 1 psiholog
- 1 asistent social

Documente necesare pentru înscriere:
- Cerere scrisă de admitere în Centru;
- Documentele de identificare ale copilului-copiilor şi reprezenanţilor legali.
 
 

SERVICII OFERITE

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE (ASISTARE ÎN EFECTUAREA TEMELOR, LECTURĂ, TABLA INTERACTIVĂ, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC)

ACTIVITĂȚI MUZICALE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ (PREGATIREA PENTRU MASĂ, DEPRINDEREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SANĂTOS)

SERVIREA UNEI MESE CALDE ÎN FIECARE ZI

ACTIVITĂȚI DE AFTER SCHOOL, JOCURI PENTRU STIMULARE COGNITIVĂ PE SUPORT HÂRTIE SAU ELECTRONIC

ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE SOCIALĂ ȘI PSIHOLOGICĂ

ACTIVITĂȚI DE RECREERE-SOCIALIZARE (INTERACȚIUNE PRIN JOC, ACTIVITĂȚI TEMATICE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEPRINDEREA UNOR COMPORTAMENTE SĂNĂTOASE)UNDE SE AFLĂ

Album foto

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate