Despre noi

Prezentare

Direcția de Asistență Socială Sibiu s-a înfiintat începând cu data de 03.01.2002 ca serviciu public fără personalitate juridica în subordinea consiliului local, conform Hotarârii nr. 216/29.11.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Urmare a noii legislatii adoptate în domeniul asistentei sociale, serviciul public a fost reorganizat prin Hotarârea nr. 76/27.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu functionând, începând cu data de 01.04.2003, sub denumirea de Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu, cu personalitate juridică.

Începând cu data de 01.04.2018 s-a aprobat prin HCL nr. 125/2018 schimbarea denumirii serviciului din Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu în Direcția de Asistență Socială Sibiu (D.A.S.).

Direcția de Asistență Socială Sibiu este structura specializată, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pentru administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, având scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială

Direcția de Asistență Socială Sibiu este furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria:AF nr. 003118.

În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică următoarele servicii sociale:

1. Centrul de servicii comunitare
     - Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu
     - Centrul de Asistență Medicală Comunitară
     - Clubul de zi pentru persoane vârstnice
2. Centrul "Caleidoscop" - pentru copii cu autism
3. Centrul "Adăpostul de noapte" - pentru persoane fără adăpost domiciliu sau reședință
4. Căminul pentru persoane vârstnice
5. Cantina Municipiului Sibiu
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate