Servicii sociale

Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

DATE CONTACT

Str. Andrei Șaguna, nr. 21, mun. Sibiu
0369 446 441
Program de lucru:
Luni – Joi: 7:30 – 16:00
Vineri: 7:30 – 13:30

Program cu publicul:
Luni – Joi: 8:00 – 15:00
Vineri: 8:00 – 13:00
Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu- oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Servicii furnizate
Servicii de îngrijire personală care se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

Activitățile desfășurate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire personală la domiciliu a persoanelor vârstnice sunt:
a) Servicii sociale de îngrijire la domiciliu
- Ajutor pentru activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
- Ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare.
b) Servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.

Condiții de eligibilitate
Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de „Centrul care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu” sunt:
a. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,
b. cu domiciliul/reședința pe raza Municipiul Sibiu,
c. încadrate într-un grad de dependență conform Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbate de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate,
d. și care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
- nu au dreptul la asistent personal/indemnizație lunară de însoțitor, conform legii;
- nu au posibilitatea de a-şi asigura condiţiile decente de locuit pe baza resurselor proprii;
- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
- nu au susţinători legali sau cu întreţinători legali, care locuiesc sau nu cu aceştia, care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării, constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor.
- se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, dar aceasta/acestea nu îi pot asigura îngrijirea și întreținerea din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor menționate în fişa de evaluare sociomedicală și geriatrică. În această situație persoana/persoanele obligate să asigure întreținerea persoanei vârstnice se angajează să achite integral serviciile de îngrijire la domiciliu din venitul propriu.

Beneficiarii serviciului:
Serviciile oferite în cadrul Centrului care acorda servicii de îngrijire și asistență la domiciliu se adresează persoanelor vârstnice dependente care îndeplinesc cumulativ prevederile menționate în condițiile de eligibilitate la lit. a,b, și c și să se afle în cel puțin una din situațiile prevăzute la lit.d.


UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate