Servicii sociale

Centrul de Servicii Comunitare

DATE CONTACT

Str. Andrei Șaguna, nr. 21, mun. Sibiu, jud. Sibiu
0369 446 441
Program de lucru:
Luni – Joi: 7:30 – 16:00
Vineri: 7:30 – 13:30
Program cu publicul:
Luni – Joi: 8:00 – 15:00
Vineri: 8:00 – 13:00
Centrul de Servicii Comunitare are ca scop stabilirea serviciilor și aplicarea măsurilor în vederea prevenirii sau limitării unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor vârstnice.
1. Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu- oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
2. Centrul de Asistență Medicală Comunitară - acțiuni de asistență medicală pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și social
3. Clubul de zi pentru persoane varstnice 1 situat în mun. Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21 și Clubul de zi pentru persoane varstnice 2 - situat în mun. Sibiu, str. Ocnei, nr. 20 - activități de socializare, reacreative, consiliare psiho-socială și medical pentru persoane vârstnice cu scopul prevenirii marginalizării sociale.

LEGISLAȚIE

- Legea nr. 292/2011 – asistenței sociale, care reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului national de asistență socială în România;
- Legea nr. 17/2000 – privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
- Hotărârea nr. 886/2000 - pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
- Ordin nr. 491/2003 – pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socială.

SERVICII OFERITE

Servicii furnizate

- Evaluarea situației persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, stabilirea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială.

- Completarea Grilei de evaluare medic-socială împreună cu medicii de familie pentru internarea persoanelor vârstnice în unități de asistență medico-sociale.

- Întocmirea Anchetei sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități de asistență socială private.

- Sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză.

- Orientarea beneficiarului în timp optim spre servicii de specialitate care pot reduce situația de criză în regim de urgență (adăpost de noapte, unități medico-sociale, cămin pentru persoane vârstnice).UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate