Servicii sociale

Centrul de Asistență Medicală Comunitară

DATE CONTACT

Str. Andrei Șaguna, nr. 21, mun. Sibiu
0369 446 441
Centrul de Asistență Medicală Comunitară ofera acțiuni de asistență medicală pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și social.

ATRIBUȚII

CENTRUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ se află în subordinea directorului executiv, este coordonat de coordonatorul personalului de specialitate din cadrul Centrului de Servicii Comunitare și are următoarele atribuții specifice:
1. Coordonează și monitorizează activitatea desfășurată de către asistentele medicale și de către mediatorul sanitar;
2. Identifică familiile cu risc medico – social din cadrul comunității;
3. Determină nevoile medico – sociale ale populației cu risc;
4. Culeg datele despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde asistentele medicale își desfășoară activitatea;
5. Desfășoară acțiuni destinate protejării sănătății;
6. Identifică, urmărește și supraveghează medical gravidele cu risc medico – social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;
7. Asistentele medicale efectuează vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și nou-născutului;
8. În cazul unei probleme sociale, aistentele medicale iau legătura cu structuri din cadrul serviciului, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;
9. Asistentele medicale supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și copilului mic;
10. Este promovată necesitatea alăptării nou-născutului și sugarului, precum și practicile corecte de nutriție;
11. Se desfășoară acțiuni de mobilizare a populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice;
12. Este promovată sănătatea reproducerii și planificarea familială;
13. Asistentele medicale acordă asistență medicală la domiciliu persoanelor aflate în situații de risc social;
14. Asistentele medicale participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere e eventualelor focare de infecție;
15. Este semnalat medicul de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile, constatate cu ocazia activităților în teren a asistentelor medicale;
16. Asistentele medicale supraveghează în mod activ copiii din evidență cu TBC, HIV, prematuri, anemici;
17. Sunt acordate îngrijiri la domiciliu persoanelor aflate în situații de risc social;
18. Mediatorul sanitar facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico – sanitar;
19. Cartografiază gravidele și lăuzele în situații de risc social;
20. Explică noțiunile de bază ale planificării familiale;
21. Promovează alimentația sănătoasă, în special la copii din familiile cu risc social;
22. Sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantile din comunitățile de romi;
23. Explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor commune;
24. Participă la depistarea activă a cazurilor de TBC și a altor boli transmisibile;
25. Semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă;
26. Colaborează cu serviciile din cadrul DAS pentru identificarea persoanelor în situații de vulnerabilitate social;
 27. Elaborează semestrial un raport privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate și îl prezintă Consiliului Local, precum și Direcției de Sănătate Publică Sibiu.
 
Personalul angajat în cadrul Centrului de Asistență Medicală Comunitară este format din:

  • Două asistente medicale comunitare;
  • Două mediatoare sanitare.UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate