Știri, anunțuri și evenimente

Informare privind acordarea sprijinului pentru refugiați / ІНФОРМАЦІЯ

Direcția de Asistență Socială Sibiu anunță cetățenii străini proveniți din zona de conflict armat din Ucraina beneficiari de protecție temporară care au depus cereri timp de 4 luni consecutive (perioada mai-august 2023) pentru acordarea de sume forfetare în vedere acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare că începând cu luna septembrie (luna 5) vor beneficia de o sumă forfetară DOAR pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, după caz 750 lei lunar pentru persoana singură sau 2000 lei/lună pentru o familie.
Pentru a putea beneficia în continuare de acordarea sumei forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare cetățenii străini aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina beneficiari de protecție temporară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) solicitantul și membrii familiei care sunt apți de muncă să fie angajați cu contract de muncă pe teritoriul României 
b) copiii minori să fie înscriși la grădiniță/școală pe teritoriul României în calitate de preșcolari, elevi/audienți sau să frecventeze activități educaționale în cadrul unui centru organizat aflat în subordinea autorităților/organizaților neguvernamentale.

EXCEPȚIE: (nu trebuie să îndeplinească aceste obligații)
a) persoanele care urmează cursuri la zi în cadrul unei universități acreditată în România;
b) persoanele cu dizabilități care posedă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate  de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Persoanele care se regăsesc їn una dintre aceste situații trebuie să prezinte acte doveditoare.

PRECIZĂRI: 
  • cererile se depun lunar în primele 5 zile lucrătoare din lună de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu de pe Bulevardul Victoriei, nr. 1-3. Et.1, cam.E65.
  • cetățenii străini  care au depus cereri ulterior lunii mai 2023 vor putea beneficia în continuare pentru o perioadă de maximum 4 luni consecutive de acordarea de sume forfetare atât pentru acoperirea cheltuielilor de hrană (600 lei lunar/persoană) cât și a cheltuielilor de cazare (750 lei lunar/persoană singură sau 2000 lei/lună pentru o familie). 
  • angajații Direcției de Asistență Socială Sibiu efectuează periodic verificări la adresele la care cetățenii străini proveniți diin zona de conflict armat din Ucraina declară că locuiesc pe raza mun. Sibiu pentru verificarea informațiilor din cererile/documentele justificative depuse de solicitanți. 
  • informații se pot obține la telverde 0800811822 –tasta 1 – lb română, tasta 3 lb.rusă sau prin e-mail la adresa refugiati.ua@sibiu.roУправління соціальної допомоги Сібіу інформує іноземних громадян із зони збройного конфлікту в Україні, бенефіціарів тимчасового захисту, які протягом 4 місяців поспіль (період травень-серпень 2023 р.) подали заяви про надання одноразової допомоги для покриття витрат на харчування та проживання, що починаючи з вересня (місяць 5) вони отримають одноразову мiсячну допомогу ТІЛЬКИ для покриття витрат на проживання в розмірі 750 лей на місяць на одну особу та 2000 лей на місяць на сім'ю.
Іноземні громадяни в особливих ситуаціях, які прибули із зони збройного конфлікту в Україні, бенефіціари тимчасового захисту, також повинні відповідати наступним умовам, щоб мати можливість продовжувати користуватися допомогою для покриття витрат на проживання:
a) заявник і працездатні члени сім'ї повинні бути працевлаштовані за трудовим договором на території Румунії
б) неповнолітні діти повиннi бути зараховані до дитячого садка/школи в Румунії як дошкільнята, учні/аудiєнти відвідувати освітні заходи в організованому центрі, підпорядкованому владі/неурядовим організаціям.
 
ВИНЯТОК: (не зобов'язанi виконувати ці вимоги)
a) особи, які відвідують курси в акредитованому університеті в Румунії;
б) інваліди, яким видано свiтоцтво інвалідності Комісією з оцінки дорослих з обмеженими можливостями в Румунії;
в) особи старше 65 років;
г) особа, яка виховує або доглядає за дитиною віком до 2 років, відповідно 3 років у разі наявності дитини-інваліда.
 
 
Особи, які потрапили в одну з цих ситуацій, повинні надати підтверджуючі документи.

ЗВЕРНIТЬ УВАГУ:
  • заяви подаються щомісяця в перші 5 робочих днів місяця повнолітнім представником сім'ї або, в залежності від обставин, самотньою повнолітньою особою в бюро Управління соціальної допомоги міста Сібіу на вул. Bulevardul Victoriei, №. 1-3, 2 поверх, каб. E65.
  • Іноземні громадяни, які подали заяви після травня 2023 року, як і раніше зможуть скористатися протягом максимального періоду 4 місяців поспіль від надання одноразової допомоги як для покриття витрат на харчування (600 леїв на місяць/особу), так і на проживання (750 леїв на місяць /одинна особа або 2000 лей/місяць для сім'ї).
  • працівники Управління соціальної допомоги Сібіу періодично проводять перевірки за адресами, за якими іноземні громадяни із зони збройного конфлікту в Україні заявляють, що проживають, у радіусі мiста Сібіу з метою перевірки інформації із заяв/підтверджуючих документів, поданих заявниками.
  • інформацію можна отримати за телефоном гарячої лiнiї 0800811822 (ключ 1 для румунської, ключ 3 для російської мови) або електронною поштою refugiati.ua@sibiu.ro

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate