Știri, anunțuri și evenimente

Informatii despre solicitarea subvenţiei pentru anul 2023

Direcția de Asistență Socială Sibiu anunță că prin H.C.L. nr.285/27.07.2023 au fost aprobate liniile prioritare si capitolele de cheltuieli pentru subvenționare, precum și  termenul de depunere a documentaţiilor de solicitare a  subvenţiei pentru anul 2023, lunile octombrie-decembrie, pentru asociațiile și fundațiile care furnizează servicii sociale de tipul unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, de la bugetul local,  în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care  înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Termenul limita de depunere a documentatiei este 25.08.2023, până la ora 13,00 pentru solicitarea subventiei pentru perioada octombrie – decembrie 2023.
Dosarul de solicitare a subventiei se depune în pachet închis la sediul primăriei și conține următoarele:
  • Cererea de solicitare a subvenției (denumită cerere de solicitare), conform modelului prevăzut în anexa  nr.1  la  Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.34/1998  privind acordarea  unor  subvenții  ascociațiilor  și  fundațiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001,  cu  modificările  și  completările  ulterioare
  • Ultimul  bilanț  contabil,  înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la administraţia financiară municipală
  • Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei
  • Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii
  • Dovada privind situația juridică a sediului unitătii de asistență socială
  • Certificatul de acreditare
  • Licența de funcționare

Mai multe informații se pot obține pe site-ul Direcției de Asistență Socială Sibiu sau la sediul din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, cam. 33.
 

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate