Știri, anunțuri și evenimente

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE TUTORE

Informare privind acordarea indemnizației lunare de sprijin conform prevederilor art.128 alin. 2 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată cu completările Legii nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
            Potrivit prevederilor art. 128 alin. 2^1 persoana sau familia care a primit în plasament sau a fost desemnată ori numită tutorele unui copil, în condiţiile legii, pe perioada în care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, beneficiază suplimentar faţă de alocaţia lunară de plasament – 950 lei de o indemnizaţie lunară de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR (420 lei).
 
            Alocația și, după caz, indemnizația lunară de sprijin se solicită pe bază de:
  • cerere - model anexat
  • copia actului de identitate al persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al furnizorului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui și după caz, al beneficiarului de indemnizație lunară de sprijin,
  • certificatului de naștere al copilului ori a actului de indentitate al acestuia, în cazul în care copilul are împlinită vârsta de 14 ani,
  • copia dispoziției conducătorului direcției generale sau a hotărârii comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, inclusiv de ordonanță președințială.
 
Indemnizația lunară de sprijin se acordă pentru fiecare copil aflat în plasament ori tutelă. Asistentul maternal nu beneficiază de indemnizația lunară de sprijin(420 lei).
 
În vederea plății indemnizației lunare de sprijin cu data de 01.10.2022 persoanele aflate în plata alocației lunare de plasament la data de 28.10.2022 depun la Agenția Județeană pentru plăți și Inspecție Socială Sibiu o nouă cerere anexată prezentei în termen de 90 de zile de la data de 28 octombrie 2022. În situația în care termenul este depășit, plata indemnizației lunare de sprijin se efectuează cu luna următoare celei în care s-a depus cererea.
 
Cererea și documentele justificative se pot transmite pe adresa de email a AJPIS Sibiu : ajpis.sibiu@mmanpis.ro
 
 
MENȚIUNI:
 
               Pentru informații suplimentare și sprijin în completarea și înaintarea cererii și a actelor necesare, personalul din cadrul Biroului Protecția Copilului vă stă la dispoziție la tel. 0722-108662, 0269/208927 sau la sediul biroului din mun. Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3, cam P.46 de luni până joi între orele 08.00 – 15.00 și vineri între orele 08.00 – 12.00.
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate